Projekty Unijne

HR International realizuje projekt pn. „Przygotowanie Spółki HR International do rozpoczęcia działalności na rynku austriackim.” Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Czas wdrożenia projektu: 03.02.2020 r. – 31.12.2021 r.

 

Cel projektu: wdrożenie nowego modelu biznesowego związanego z rozpoczęciem działalności na rynku austriackim, co przyczyni się do pozyskania nowych kontaktów biznesowych i podpisania kontraktów handlowych na świadczenie usług w obszarze HR. W ramach projektu Firma zakupi szereg usług doradczych, które pozwolą rozpocząć działalność na nowym rynku oraz pozyskać klientów i zbudować markę firmy w Austrii.

 

Planowane efekty: 

 

- rozpoczęcie działalności na rynku austriackim,

- zbudowanie marki Firmy w Austrii,

- nawiązanie kontaktów handlowych i pozyskanie nowych klientów,

- uzyskanie zaplanowanych przychodów ze sprzedaży usług w obrzeże HR na nowym rynku

 

Wartość projektu: 361 440,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne w projekcie: 299 800,00 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 254 830,00 PLN

SAZ
OKAP
Fundusze
flaga rp
flaga ue